بیوگرافی فرشید پاکذات

آموزش های استاد

افزایش تخیل و قدرت خلاقیت _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
یافتن همسر مناسب برای ازدواج 2 _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
یافتن همسر مناسب برای ازدواج 1 _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
هیپنوتیزم به صورت مرحله به مرحله _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
هیپنوتیزم چیست _ قسمت دوم _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
هیپنوتیزم چیست _ قسمت اول _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
نقطه استارت موفقیت _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
همراهان و دزدان موفقیت _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
نقطه استارت افزایش اعتماد به نفس 3 _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
نقطه استارت افزایش اعتماد به نفس 2 _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
نقطه استارت افزایش اعتماد به نفس 1 _ فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
موفقیت از نظر فرشید پاکذات
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش

اساتید هم حوزه

نظرات
نظر دهید! پر کردن همه فیلدها الزامی است.
حساس به حروف بزرگ و کوچک