بیوگرافی شهرام اسلامی

آموزش های استاد

اعتیاد همسر _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
نوستالژی _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
مدالیتی زناشویی _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
لجبازی کودک _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
کودکان بیش فعال _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
گفتگوی زن و شوهر و پرخاشگری شوهر _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
کودکان و گاز گرفتن _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
کودکان مضطرب _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
شهرام اسلامی در تلویزیون شبکه استانی بوشهر _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
کودکان ناسازگار با یکدیگر _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
کنکور _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
کودکان از چه می آموزند _ شهرام اسلامی
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش

اساتید هم حوزه

نظرات
نظر دهید! پر کردن همه فیلدها الزامی است.
حساس به حروف بزرگ و کوچک