بیوگرافی مرتضی جاوید

آموزش های استاد

از نو ساختن مغز در مسیری متفاوت _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
ناگفته های آموزش زبان 3 _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
یادگیری سریع زبان 2 _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
یادگیری سریع زبان 1 _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
ناگفته های آموزش زبان 2 _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
ناگفته های آموزش زبان 1 _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
ناامیدی از یادگیری زبان _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
مغز با پنج برابر قدرت _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
رمزیابی لغات انگلیسی و چند نمونه لغت 2 _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
رمزیابی لغات انگلیسی و چند نمونه لغت 1 _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
تمرکزت رو اینجوری بالا ببر _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش
چگونه قدرت حافظه خود را افزایش دهیم _ مرتضی جاوید
تاریخ : 30 مرداد 1399
مشاهده آموزش

اساتید هم حوزه

نظرات
نظر دهید! پر کردن همه فیلدها الزامی است.
حساس به حروف بزرگ و کوچک